QUICKTRON 07 RH HyQ Clean
QUICKTRON 07 RH HyQ Clean

QUICKTRON 07 RH HyQ Clean

Μεταλλίκός Ανιχνευτής – Διαχωριστής Χύδην Προϊόντων με Ρόη Ελεύθερης Πτώσης Συμμορφούμενη με τις πιο Αυστηρές Προδιαγραφές Υγειινής.

  • Εντοπίζει Όλα τα Μέταλλά ενσωματωμμένα ή ελέυθερα στο προϊόν
  • Εξεραιτικά Ακριβείς Εντοπισμός των Μετάλλων και Αξιόπιστος
  • Ανοσία Ένντι των Εξωτερικών Παρεμβολών
  • Εύκολος Καθαρισμός Συμμορφούμενος με τις πιο Υψηλές Προδιαγραφές Υγειινής.
  • Συμπαγής και Εύκολα Τοποθετήσιμος σε γραμμές Παραγωγής.

Περισσότερα ΕΝ