Διεύθυνση 

Μοναστηρίου 90, ΤΚ 54627
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310500365 – 6
Φαξ: 2310511608
email:info@ionplus.gr

 

Γραφείο Αθηνών

Αλεξανδρείας 13 ΤΚ 14342
Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα
Τηλ:2102580160
Φαξ:2102580184